Administracja

Kazachstan posiada łącznie nieco ponad 148 tysiące km. dróg i autostrad, co klasyfikuje go pod tym względem na 49 miejscu na świecie.